Eläinten terveys ja hyvinvointi

Kylmäpihatto

 6_kylmapihatto_lrg.jpg  10_kylmapihatto_sisa_lrg.jpg
Ulkokuva Sisäkuva

Kylmäpihattoja alettiin rakentaa Suomeen 1990-luvulla, kun haettiin edullisempia tuotantorakennusten rakennustapoja. Kylmäpihattojen rakentaminen lypsylehmille on jäänyt marginaaliseksi. Kylmäpihatot ovat yleisempiä lihanaudoilla. Lypsylehmien pihatoista vajaa 10 % on kylmäpihattoja. Kylmäpihaton rakenteissa ei ole lämpöeristystä, ja siinä on luonnollinen ilmanvaihto. Kylmäpihattojen eläinsuojissa ei ole lämmitysjärjestelmää.

Sisälämpötila seuraa talvella ulkolämpötilaa, minkä vuoksi muun muassa vesikuppien on oltava lämmitettävät. Kylmäpihatossa tulee lehmille olla vedoton makuualue ja pehmeä, hyvin kuivitettu parsi. Lehmän makuumukavuuden voi vaikka testata. Kylmäpihaton yhteydessä lypsy-, sairas- ja poikimatilat järjestetään eristettyyn ja lämmitettyyn tilaan.